Ο Σύλλογος

DexiosiΤο Σωματείο «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ» ιδρύθηκε στην Αθήνα το 1953, με πρωτοβουλία της μεγάλης λυρικής καλλιτέχνιδος Αλεξάνδρας Τριάντη και του μετέπειτα Υπουργού Δημοσίων Έργων Λάμπρου Ευταξία, ο οποίος διετέλεσε και πρώτος Πρόεδρος του Διοικητικού του Συμβουλίου.

Ο Σύλλογος επέτυχε το 1956 τη δωρεάν παραχώρηση από το κράτος οικοπέδου για την ανέγερση του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών και προχώρησε στην ανάθεση των πρώτων μελετών, καθώς και στην κατασκευή μέρους του κτιρίου, με χρηματοδότηση του Ιδρύματος Σταματίου Δεκόζη Βούρου και άλλων μεγάλων δωρητών.

Την Αλεξάνδρα Τριάντη, Πρόεδρο του Δ.Σ. από το 1968 έως το 1977, διαδέχθηκε μετά το θάνατό της ο Χρήστος Λαμπράκης, ιδρυτικό μέλος του Σωματείου σε ηλικία 19 ετών, ο οποίος καθόρισε αποφασιστικά την πορεία του Συλλόγου με τη σύλληψη και εφαρμογή πλήθους πολιτιστικών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

Το 1981, ο Χρήστος Λαμπράκης ανέλαβε, ως Πρόεδρος του Συλλόγου, την πρωτοβουλία για ίδρυση του «Οργανισμού Μεγάρου Μουσικής Αθηνών», που κατέστησε δυνατή την αποπεράτωση και λειτουργία του Μεγάρου, με τη συμμετοχή του Ελληνικού Δημοσίου.

Εκτός από την ανέγερση του Συνεδριακού και Πολιτιστικού συγκροτήματος του Μεγάρου Μουσικής, στους σκοπούς του Συλλόγου συγκαταλέγονται επίσης:

  • Η ίδρυση Μουσικής Βιβλιοθήκης
  • Η ίδρυση Ορχήστρας των Φίλων της Μουσικής
  • Η ίδρυση Μουσείου Μουσικής
  • Η χορήγηση υποτροφιών σε νέους καλλιτέχνες
  • Η ανάπτυξη εκπαιδευτικών και ερευνητικών προγραμμάτων
  • Η διοργάνωση καλλιτεχνικών και άλλων πολιτιστικών εκδηλώσεων
  • Η υποστήριξη και προβολή της ελληνικής μουσικής δημιουργίας
  • Η σύνταξη ή η υποβοήθηση στη σύνταξη μελετών και εκδόσεων πολιτιστικού και εκπαιδευτικού περιεχομένου

Για την πραγματοποίηση των αποκλειστικώς κοινωφελών σκοπών του, ο Σύλλογος συνεργάζεται με φορείς και Ιδρύματα που επιδιώκουν συναφείς σκοπούς, καθώς επίσης και με διακεκριμένες προσωπικότητες από τον ελληνικό και τον διεθνή χώρο