Κατάλογος "Μουσικές της Θράκης"

ΕκτύπωσηEmail
Περιγραφή

Τραγούδια και Χοροί από τον Έβρο και τη Διασπορά. 

Ερευνητικό Πρόγραμμα «Θράκη». 

Κείμενα, Φωτογραφίες, Χάρτες, σελίδες 61.

Έκδοση: 1997.